Nützliche Links

Unten finden Sie nützliche Links zum Thema EU-Fördermittel in Polen.

Fundusze Europejskie – Dokumente und Informationen über EU-Fördermittel
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wspieramy e-biznes – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Innowacji
Fundusze Europejskie – Landesweite Zeitschrift
Europa - Das Internet-Portal der EU